Obavijest o izboru člana Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje Obavijesti Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje, Obavijesti Vijeća SR MLD, Obavijesti vodstva SR MLD - 25. siječnja 2013.


Obavještavaju se kandidati koju su se prijavili na javni natječaj, koje je raspisalo Povjerenstvo za edukacije i trajno usavršavanje SR MLD, ur. broj: 351-ML-i/12-160-16 od 22. studenoga 2012.god., da je temeljem provedenog natječaja za člana Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje izabrana gđa. Mihaela Pavić.