Obavijest Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje – prvo dvogodišnje razdoblje Novosti, Obavijesti Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje - 18. veljače 2013.


OBAVIJEST ČLANSTVU HKZR
SR za medicinsko – laboratorijsku djelatnost

           Obavještavaju se članovi SR MLD-a da prvo dvogodišnje razdoblje u svrhu sakupljanja bodova, u postupku trajnog stručnog usavršavanja, završava istekom dvije godine od datuma izdavanja licence.

( Npr. za licencu koja je izdana 11. srpnja 2011 godine,  dvogodišnje razdoblje završava 10.  srpnja 2013 godine.

Sukladno članku 6. i članku 9. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti HKZR, zdravstveni radnici djelatnosti koje zastupa i predstavlja HKZR,  moraju proći provjeru stručnosti svakih šest godina, radi obnavljanja odobrenja za samostalan rad, a što se provodi vrednovanjem stručnog usavršavanja putem sustava bodovanja

Stručni prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike moraju steći 90 bodova tijekom šest godina, odnosno trebali bi svake dvije kalendarske godine steći 30 bodova.  Zdravstveno-laboratorijski tehničari, kao i oni sa završenim tečajem iz citodijagnostike-citoskrinere, te sa završenim tečajem iz transfuzijske medicine,  moraju steći 60 bodova tijekom šest godina, odnosno 20 bodova svake dvije kalendarske godine.

Članovi Komore obavezni su  prikupljati propisane bodove , a oni koji  iz opravdanih razloga to nisu bili u mogućnosti,  podnose Povjerenstvu za edukaciju i trajno usavršavanje SR MLD  obrazloženi zahtjev za donošenje odluke o umanjenju broja bodova. Povjerenstvo je dužno odlučiti o zahtjevu u roku od trideset (30) dana od primitka istog.

Mole se zdravstveni radnici, članovi SR MLD-a, da provjere svoje bodove, koje su stekli stručnim usavršavanjem, u Registru HKZR pomoću svojih korisničkih podataka, kako ne bi morali  polagati stručni ispit zbog nedovoljnog broja bodova.

Ne moraju se trajno stručno usavršavati članovi Komore kojima je usvojen zahtjev za mirovanje članstva u Komori, u razdoblju dok postoje uvjeti za mirovanje članstva.

 

Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje SR MLD

                                                                                   


Vezane objave:

MZOS: Nesukladnost natječaja MEFOS-a za upis na diplomski sveučilišni studij Sestrinstva
MZOS: Nesukladnost natječaja MEFOS-a za upis na diplomski sveučilišni studij Sestrinstva
Novosti, Razne obavijesti
Obavijest o mogućnosti podmirenja dugovanja prema HKZR SR MLD
Obavijest o mogućnosti podmirenja dugovanja prema HKZR SR MLD
Novosti, Obavijesti Vijeća SR MLD
Obavijest Povjerenstva za staleška pitanja
Obavijest Povjerenstva za staleška pitanja
Obavijesti Povjerenstva za staleška pitanja