2. Kongres HKZR-Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost Kongres, Novosti - 13. srpnja 2013.


Poštovane kolegice i kolege,

 

obavještavamo Vas da HKZR-SRMLD organizira svoj 2. Kongres.

Kongres će se održati od 29.05.-01.06.2014. u Zagrebu.

 

Sve informacije o kongresu možete naći na: