Članovi HKZR – Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost osigurani kod Generali osiguranja Novosti - 24. kolovoza 2014.


 

jpgYumAzzco09

 

 

i

 

generali

 

 

 

 

 

Članovi HKZR – strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost osigurani od nesretnog slučaja (nezgode) kod Generali osiguranja 

Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika za svoje članove je ugovorio policu Osiguranja od posljedica nesretnog slučaja sa proširenim osigurateljnim pokrićima.

 

Kratak opis osiguranja:

 • Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i o osiguranikovoj volji neovisan  događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni  ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć.
 • Polica Vam pruža dolje navedena pokrića sa pripadajućim osiguranim iznosima:
VRSTA POKRIĆA 

OSIGURANI IZNOS u EUR

Smrt uslijed nezgode 4.000,00 €
Smrt uslijed prometne nezgode 2.000,00 €
Smrt uslijed bolesti 1.500,00 €
Nastanak teških bolesti 1.500,00 €
Trajni invaliditet 9.000,00 €
100% trajni invaliditet 45.000,00 €
Hospitalizacija 9.000,00 €
Kozmetička operacija do 2.667,00 €

Osigurateljno pokriće vrijedi 24 (dvadeset i četiri) sata dnevno bilo gdje u svijetu za vrijeme obavljanja djelatnosti i u slobodno vrijeme.

Troškove ove police osiguranja u cijelosti snosi Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika.

 

Savjetnik za osiguranje:

Certitudo d.o.o. za zastupanje u osiguranju je agencija za zastupanje u osiguranju koja pruža profesionalno savjetovanje za sve medicinske profesije. Glavnina našeg posla vezana je uz potrebe liječnika, stomatologa, stomatoloških tehničara, medicinskih sestara, veterinara, farmaceuta, psihologa, terapeuta, zdravstvenih i socijalnih radnika te ostalih medicinskih i sub medicinskih zanimanja.

Naše usluge uključuju:

 • analizu osigurateljnog rizika poslovanja
 • savjetovanje prilikom izbora i sklapanja ugovora o osiguranju
 • savjetovanje i pomoć prilikom postavljanja odštetnih zahtjeva

 

Osiguratelj:

Generali osiguranje d.d. član je Generali Group, osnovane 1831. u Trstu i jedne od vodećih grupacija na globalnom tržištu osiguranja, koja uslužuje preko 65 milijuna klijenata u više od 60 zemalja širom svijeta.

 • Generali osiguranje pruža financijske usluge osiguranja primjereno oblikovane za svako razdoblje osiguranikova života. Teže stvarati dugoročan i personalizirani odnos sa svakim osiguranikom, čiji interesi za ostvarenjem osobne ili financijske sigurnosti svojih najbližih predstavljaju središte aktivnosti.
 • Generali osiguranje zapošljava preko 500 djelatnika i savjetnika u osiguranju rasprostranjenih u pet regionalnih direkcija u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu i Varaždinu, a koje okupljaju preko 50 poslovnica širom Hrvatske.

 

Dodatne ponude da članove SRMLD:

 

 CERTITUDO d.o.o. za zastupanje u osiguranju na kontakte:  

 • Telefon: 01 5802 532
 • Faks: 01 5802 991
 • E- pošta: info@certitudo.hr
 • Osobno: Andrija Stojanović na: 098 340 540