Natječaj za izbor tri (3) dopunska člana I., II., III. i IV. Područnog vijeća SRMLD Novosti, Obavijesti 1. Područnog vijeća, Obavijesti 2. Područnog vijeća, Obavijesti 3. Područnog vijeća, Obavijesti 4. Područnog vijeća, Regionalne Obavijesti - 29. siječnja 2016.


KLASA: 003-08/16-07/09

URBROJ: 351/09-16-5

Zagreb, 28. siječnja 2016.

Temeljem članka 4. Poslovnika o radu Područnih vijeća HKZR i Odluke Vijeća SR MLD KLASA:

003-08/16-07/09; URBROJ: 351/09-16-4; od 27. siječnja 2016. god., raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor tri (3) dopunska člana I., II., III. i IV. Područnog vijeća Strukovnog razreda za medicinsko – laboratorijsku djelatnost.

Prijaviti se mogu članovi Hrvatske komore zdravstvenih radnika Strukovnog razreda za medicinsko – laboratorijsku djelatnost.

Prijava treba sadržavati sljedeće:

  • – Zamolbu
  • – Životopis
  • – Posjedovanje odobrenja za samostalan rad (licenca)
  • – Minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju medicinsko –laboratorijske djelatnosti.

Molimo da svoje prijave pošaljete poštom, na HKZR, P.P. 191, 10 000 Zagreb ili na e-mail: mld@mld.hkzr.hr.

 

Rok za slanje zamolbi i životopisa je 8 dana od dana objave na web stranici HKZR SR MLD.

 

Nakon završetka natječaja, utvrdit će se kandidacijska lista za izbor dodatnih članova I., II.,III. i IV. Područnog vijeća.

 

Dopredsjednica HKZR/Voditeljica SR MLD:

Jasna Matić, bacc.med.lab.diagn.


Vezane objave:

Natječaj za izbor članova III. Područnog vijeća SR MLD
Natječaj za izbor članova III. Područnog vijeća SR MLD
Novosti, Obavijesti 3. Područnog vijeća
Konstituirana Područna vijeća SR MLD
Konstituirana Područna vijeća SR MLD
Obavijesti 1. Područnog vijeća, Obavijesti 2. Područnog vijeća, Obavijesti 3. Područnog vijeća, Obavijesti 4. Područnog vijeća, Regionalne Obavijesti