EU baza reguliranih profesija EU, Obavijesti vodstva SR MLD - 21. siječnja 2017.


Poštovane kolegice i kolege,
slijedom učestalih upita članstva  dajemo na uvid  izvod iz baze podataka reguliranih profesija u EU iz kojeg je vidljiv kratak opis  poslova po razinama obrazovanja.
Više informacija o profesijama vezano za medicinsko laboratorijsku djelatnost možete pronaći na: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=1480&tab=countries&quid=2&mode=asc&maxRows=*#top
Vaš SRMLD
Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Zdravstveno laboratorijski tehničar