Uputa za provođenje ispita za provjeru znanja ili stručnosti Licenca, Novosti, Obavijesti Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje, Obavijesti vodstva SR MLD - 24. svibnja 2017.


Uputa za provođenje ispita za provjeru znanja ili stručnosti

 

 • 1.  Ispitu provjere znanja ili stručnosti pred ispitnom komisijom dužni su pristupiti svi zdravstveni radnici iz medicinsko-laboratorijske djelatnosti koji u 6 godina ne uspiju prikupiti dovoljan broj bodova potreban za obnovu odobrenja za samostalan rad (licence), sukladno općim aktima HKZR-a.
  .
  Provjeri znanja ili stručnosti u profesiji pred ispitnom komisijom dužni su pristupiti i oni zdravstveni radnici koji se po položenom stručnom ispitu nisu učlanili u HKZR duže od 2 godine.
  .
  Provjeri znanja ili stručnosti u profesiji pred ispitnom komisijom dužni su pristupiti i oni zdravstveni radnici koji zahtjevaju ponovni upis u HKZR, a nisu bili članovi HKZR-a duže od 2 godine.
  .
  .
 • 2.   Kandidat za ispit provjere znanja ili stručnosti je dužan podnijeti zahtjev za provjerom znanja ili stručnosti u profesiji uredu HKZR-a na obrascu propisanom od strane HKZR-a.
  .
  http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2012/02/Obrazac-prijave-za-ispit-provjere-znanja-ili-stručnosti.pdf
  .
  HKZR je dužna odrediti  rok za provjeru znanja ili stručnosti u profesiji u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
  .
  Kandidat koji je primio obavijest o danu provjere znanja ili stručnosti, dužan je u roku od 8 dana od datuma primitka obavijesti dostaviti HKZR dokaz o uplati naknade za provjeru znanja ili stručnosti.
  .
  Ako kandidat ne uplati naknadu za provjeru znanja ili stručnosti, smatrat će se da je odustao od provjere znanja ili stručnosti.
  .
  .
 • 3.   Provjera znanja ili stručnosti u profesiji za zdravstvene radnike iz medicinsko-laboratorijske djelatnosti koji nisu prikupili dovoljan broj bodova potreban za obnovu odobrenja za samostalan rad (licence), a koji su zaposleni na poslovima iz medicinsko-laboratorijske djelatnosti, odnosi se na područja iz medicinsko-laboratorijske djelatnosti: medicinska biokemija, mikrobiologija, hematologija kojeg navedeni zdravstveni radnici obavljaju, uz uvažavanje neposrednog područja rada.
  .
  .
 • 4.   Provjera znanja ili stručnosti u profesiji za zdravstvene radnike medicinsko-laboratorijske djelatnosti načelno se sastoji od pisanog djela.
  .
  .
 • 5.   Na pisanom djelu provjere znanja ili stručnosti u profesiji za zdravstvene radnike iz medicinsko-laboratorijske djelatnosti, kandidat mora ostvariti najmanje 51% od ukupnog broja bodova, da bi stekao ocjenu “položio”.
  .
  Članovi ispitne komisije mogu donijeti odluku da se onaj kandidat koji je stekao najmanje 50% od ukupnog broja bodova, može ispitati usmeno.
  .
  Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje svaki slučaj procjenjuje pojedinačno, te sastavlja ispitni program i imenuje ispitnu komisiju.
  .
  .
 • 6.   Troškove provjere znanja ili stručnosti snosi kandidat, a iznos troškova utvrđuje se odlukom o naknadama i iznosima za usluge HKZR-a. Sukladno Odluci Predsjedništva HKZR-a od 11. siječnja 2017.g., naknada za ispit iznosi 1.000,00kn te se uplaćuje na žiro račun Strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost IBAN HR 72 2340009 1510431426.

 

Odluka o naknadama i iznosima za usluge HKZR 2017.

 


Vezane objave:

OBAVIJEST O SLOBODNOM IZBORU STRUČNOG USAVRŠAVANJA
OBAVIJEST O SLOBODNOM IZBORU STRUČNOG USAVRŠAVANJA
Novosti
OBAVIJEST ČLANSTVU HKZR
 SRMLD – Prijava Plana trajnog usavršavanja HKZR za 2018.
OBAVIJEST ČLANSTVU HKZR
 SRMLD – Prijava Plana trajnog usavršavanja HKZR za 2018.
Novosti
Tečaj III kategorije – Novosti u kliničkoj mikrobiologiji
Tečaj III kategorije – Novosti u kliničkoj mikrobiologiji
Događaji, Novosti, Obavijesti Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje