Odabrana predstavnica SR MLD u Vijeću mladih Predsjednice RH Novosti, Obavijesti Vijeća SR MLD - 17. listopada 2017.


Vijeće Strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost je elektronskim glasovanjem dana 29.rujna 2017.god. donijelo sljedeću

 

ODLUKU

 

Za predstavnika SR MLD u Vijeću mladih Predsjednice RH imenuje se Katja Puljčan iz Zagreba

 

Obrazloženje:

Temeljem Poziva (Klasa:  003-08/17-07/67, Ur. broj:  351/09-17-16) od 27.09. 2017. godine upućenog članovima Vijeća SR MLD, većinom glasova je donesena odluka kao u izreci.