UPUTE ZA OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCE) Licenca, Novosti - 28. prosinca 2017.


Klasa: 003-08/17-01/76

Ur.broj:  351/01-17-11

Zagreb,  21.12.2017.g.

 

 

               UPUTE ZA OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCE)

 

  1. Zdravstveni radnik, član HKZR-a, dužan je podnijeti zahtjev Komori za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (licence) najkasnije 3 (tri) mjeseca prije isteka roka od 6 (šest) godina od dobivanja Odobrenja za samostalan rad (licence).

 

  1. Zdravstvenom radniku, članu HKZR-a, može se obnoviti Odobrenje za samostalan rad (licenca) ako je u razdoblju od 6 (šest) godina, tj. licencnom razdoblju stekao:

 

-magistri sanitarnog inženjerstva, diplomirani sanitarni inženjeri, magistri radiološke tehnologije, magistri medicinsko-laboratorijske dijagnostike 120 bodova,

-prvostupnici sanitarnog inženjerstva, prvostupnici radiološke tehnologije, prvostupnici radne terapije, prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike, inženjeri medicinske radiologije, viši radni terapeuti, viši fizikalni terapeuti – smjer radne terapije, inženjeri medicinsko- laboratorijske dijagnostike, prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike i prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike sa završenim tečajem iz citodijagnostike-citotehnologe ili sa završenim tečajem iz transfuzijske medicine 90 bodova,

-sanitarni tehničari, zdravstveno-laboratorijski tehničari, zdravstveno-laboratorijski tehničari sa završenim tečajem iz citodijagnostike-citoskrinere i zdravstveno-laboratorijski tehničari sa završenim tečajem iz transfuzijske medicine 60 bodova.

 

  1. Ukoliko su ispunjeni uvjeti za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (licence), što podrazumijeva sakupljen dovoljan broj bodova u postupku trajnog stručnog usavršavanja i podmirene sve financijske obveze prema HKZR, potrebno je popuniti obrazac Zahtjeva za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (licence).

Broj bodova i uplatu članarina svaki član može provjeriti putem korisničkih podataka u registru HKZR-a i putem e-maila od Ureda Komore.

 

  1. Uz obrazac Zahtjeva za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (licence), potrebno je priložiti Izjavu o poštivanju etičkih i deontoloških načela, presliku Odobrenja za samostalan rad, kao i Zahtjev za promjenu i nadopunu podataka u registru HKZR-a, ukoliko je došlo do promjene osobnih podataka uz odgovarajuće dokaze.

 

  1. Za sve članove HKZR-a koji su uredno podmirili svoje financijske obveze prema Komori, troškovi postupka obnavljanja Odobrenja za samostalan rad (licence) se ne naplaćuju.

 

 

OBRASCI:

 

 

Svu potrebnu dokumentaciju vezano uz obnavljanje Odobrenja za samostalni rad poslati preporučeno na adresu: Hrvatska komora zdravstvenih radnika, 10 000 Zagreb, p.p. 191 ili urudžbirati u Uredu HKZR-a, Zagreb, Ilica 229.

 

Odluka


Vezane objave:

Dostava Odobrenja za samostalan rad
Dostava Odobrenja za samostalan rad
Licenca, Obavijesti 1. Područnog vijeća, Obavijesti 2. Područnog vijeća, Obavijesti 3. Područnog vijeća, Obavijesti 4. Područnog vijeća, Obavijesti vodstva SR MLD
Ispitna pitanja za provjeru znanja ili stručnosti zdravstvenih radnika MLD
Ispitna pitanja za provjeru znanja ili stručnosti zdravstvenih radnika MLD
Obavijesti Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje, Obavijesti vodstva SR MLD
VAŽNA OBAVIJEST
VAŽNA OBAVIJEST
Licenca, Novosti, Obavijesti Povjerenstva za staleška pitanja