Obavijest članovima koji nisu podmirili financijske obveze prema Komori, a ističe im licencno razdoblje Novosti - 3. siječnja 2018.


Poštovani,

Uvidom u nepotpisani dopis gđe. Štefice Klisurić, te slične dopise koje su nam upućivali i ostali zaposlenici KBC Osijek iz medicinsko-laboratorijske djelatnosti, proizlazi da se ponovno, proizvoljnim tumačenjem u organizaciji sindikata i udruge koja nije sudjelovala u osnivanju HKZR-a želi opstruirati rad ove Komore i dovesti u zabludu njeno članstvo.

Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09) u članku 82. propisuje da Komora za ostvarivanje svojih ciljeva i izvršavanje zadaća stječe sredstva od upisnina, članarina i iz drugih prihoda ostvarenih djelatnošću Komore.

Članak 17. stavak 2. Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad HKZR-a propisuje da se zdravstvenom radniku obnavlja odobrenje za samostalan rad ukoliko je stekao dovoljan broj bodova u postupku stručnog usavršavanja i ako je ispunio sve druge obveze glede Komore, a što se odnosi na financijske obveze prema Komori.

Sukladno Članku 10. a važeće Odluke o naknadama i iznosima za usluge HKZR-a, zdravstvenom radniku članu Komore se obnavlja odobrenje za samostalan rad (licenca) ukoliko je stekao dovoljan broj bodova u postupku trajnog stručnog usavršavanja te ako je ispunio sve financijske obveze prema Komori.

Troškovi postupka obnavljanja odobrenja za samostalan rad (licence) se ne naplaćuju ukoliko je član Komore ispunio sve financijske obveze prema Komori.

Ukoliko zdravstveni radnik nije prilikom prvog upisa u registar HKZR-a i izdavanja odobrenja za samostalan rad (licence) platio upisninu Komori, dužan je platiti naknadu za postupak obnavljanja odobrenja za samostalan rad u iznosu od 300,00 (tristo) kn, a što uključuje troškove vezane uz provedbu obnavljanja odobrenja za samostalan rad: obradu dokumentacije, izradu upravnog akta, provedbu upisa u registar članova HKZR-a, izradu odobrenja za samostalan rad (licence) i troškove dostave upravnog akta i novog odobrenja za samostalan rad.

Na navedeni način, određeni broj članova Komore želio bi se staviti u povoljniji položaj u odnosu na većinu članova ove Komore, koji bi bili diskriminirani i u povoljnijem statusu članstva koje nije ispunilo svoje Zakonom propisane obveze prema Komori. HKZR predstavlja članove 4 strukovna razreda koje ova Komora zastupa i predstavlja prema istim zakonskim i podzakonskim propisima.