Knjiga sažetaka

 

   – 3. Kongres HKZR-SRMLD (Opatija, 2.-5. lipnja 2016.)

Knjiga sažetaka – 3. kongres HKZR – SR MLDImpresum

   – 2. Kongres HKZR-SRMLD (Zagreb, 29.svibnja – 02.lipnja 2014.)

Knjiga sažetaka – 2. kongres HKZR-SR MLDImpresum