Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje

 

Članovi povjerenstva

 

MIRICA BATARELO, bacc.med.lab.diagn.
Predsjednica Povjerenstva edukaciju i trajno usavršavanje
KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju
Klinička jedinica za transplantaciju solidnih organa
edukacija@mld.hkzr.hr

 

SANJA KUŠTREBA, mag.med.lab.diag.
Članica Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje
Klinika za infektivne bolesti “Dr.Fran Mihaljević”
Zavod za kliničku mikrobiologiju
Odjel za bakteriologiju, bolničke infekcije i sterilizaciju

 

MIHAELA PAVIĆ, zdrav.lab.teh.
Zamjenica predsjednice Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
Odjel za preradu i izdavanje krvi