Povjerenstvo za etiku i deontologiju

 Članovi povjerenstva

ZORAN VEZMAR, bacc.med.lab.diagn.

Predsjednik povjerenstva za etiku i deontologiju
KBC ”Rijeka” – Klinički zavod za kliničku mikrobiologiju
E-mail: etika@mld.hkzr.hr

 

DALIBOR PETIR, bacc.med.lab.diagn.

Zamjenik predsjednika povjerenstva za etiku i deontologiju
KBC ”Sestre milosrdnice”, Zagreb – Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu

 

JASENKA POPOVIĆ, dipl.ing.med.lab.diagn.

Član povjerenstva za etiku i deontologiju
DZ Primorsko-goranske županije, Ispostava Čabar