Vijeće Strukovnog razreda MLD

Vijeće Strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost:


JASNA MATIĆbacc.med.lab.diagn. – ČLAN

Podpredsjenica HKZR-a, Voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost
KBC ”Sestre milosrdnice”, Zagreb
Klinički zavod za patologiju ”Ljudevit Jurak”
E-mail: voditeljica@mld.hkzr.hr

 

ERNEVAZA KOPAČIN, dipl.ing.med.lab.diagn. – PREDSJEDNICA

Zamjenica voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost

E-mail: zamjenica.voditeljice@mld.hkzr.hr

 

ZORAN VEZMAR, bacc.med.lab.diagn. – ČLAN

Predsjednik Povjerenstva za etiku i deontologiju
KBC ”Rijeka” – Klinički zavod za kliničku mikrobiologiju
E-mail: etika@mld.hkzr.hr

 

SUZANA HANČIĆ, mag.med.lab.diag. – ČLAN

Predsjednica Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu
KB Merkur, Klinički zavod za patologiju i citologiju
E-mail: nadzor@mld.hkzr.hr

 

DOMAGOJ CABAN, mag.med.lab.diag. – ČLAN

Predsjednik Povjerenstva za staleška pitanja
KBC ”Zagreb”, Zagreb – Laboratorij za molekularnu dijagnostiku
E-mail: staleska@mld.hkzr.hr

 


MIRICA BATARELO,
 bacc.med.lab.diagn. – ČLAN

Predsjednica Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje
KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju
Klinička jedinica za transplantaciju solidnih organa
edukacija@mld.hkzr.hr