Voditelj i zamjenik

Voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost:

JASNA MATIĆbacc.med.lab.diagn.

KBC ”Sestre milosrdnice”, Zagreb
Klinički zavod za patologiju ”Ljudevit Jurak”
E-mail: voditeljica@mld.hkzr.hr

 

Zamjenica voditeljice Strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost:

ERNEVAZA KOPAČIN, dipl.ing.med.lab.diagn.

E-mail: zamjenica.voditeljice@mld.hkzr.hr